Pravila sudjelovanja facebook natjecanja

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA I PRAVILA NATJEČAJA „HRVATSKA JE U FINALU!”

U NASTAVKU PROČITAJTE OPĆE UVJETE SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU. NJIMA JE ODREĐEN NAČIN SUDJELOVANJA I UPORABE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA, ZATO JE JOŠ VAŽNIJE DA ODREDBE U NASTAVKU PAŽLJIVO PROČITATE.

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA I PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „HRVATSKA JE U FINALU!”

Svrha natječaja

Sudjelovanje u nagradnom natječaju „HRVATSKA U FINALU” (u nastavku nagradni natječaj) odvija se u organizaciji društva Tokić d.o.o., Ul. 144 brigade hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete, Zagreb (u nastavku Organizator). Svrha nagradnog natječaja promocija je robne marke TQ i Mannol, tržišno komuniciranje i promocija marki Organizatora.

Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj odvija se na Facebook stranici Tokić autodijelovi, i to u objavi od petka, 13.7.2018., i traje do ponedjeljka 16.7.2018. do 23:59 sati.

Pravila natječaja

Pravo na sudjelovanje u Natječaju imaju sve fizičke osobe – korisnici društvene mreže Facebook:

  • Koji su ispod objave nagradnog natječaja objavili najinovativnije i najzabavnije fotografije navijačkih vozila. Fotografija navijačkog vozila mora biti u vlasništvu sudionika. Svaki sudionik može objaviti samo jednu fotografiju u objavi Organizatora.
  • Sudionici moraju biti stariji od 18 godina.
  • Sudionik u nagradnom natječaju mora biti stvarna osoba. Lažne osobe i profili sudionika u nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati te će ih organizator isključiti. Sukladno pravilima Facebooka, važeći profili su samo oni kojima Facebook ime profila odgovara stvarnom imenu i prezimenu sudionika (onom s osobne iskaznice).
  • Na sudjelovanje u nagradnom natječaju nemaju pravo osobe zaposlene kod Organizatora natječaja, članovi njihove uže obitelji (supružnik, izvanbračni partner, partner registrirane istospolne zajednice, djeca odnosno posvojena djeca, roditelji ili posvojitelji).
  • Sve komentare uvredljivog sadržaja Organizator zadržava pravo istog trenutka ukloniti te isključiti sudionika iz natječaja bez dodatnog obraćanja prema sudioniku.

Nagrade i dobitnici nagrada

Po završetku objavljenog nagradnog natječaja Organizator odabire pet (5) fotografija koje prikazuju najinovativnije, najkreativnije i najzabavnije navijačko vozilo. U roku od pet (5) radnih dana nakon završetka nagradnog natječaja komisija će odabrati pet (5) dobitnika nagrade.

Organizator će u sklopu nagradnog natječaja podijeliti pet (5) nagrada:

  • pet (5) puta po pet (5) litara Mannol ulja i set od 4 TQ filtera. Ukupno će biti podijeljeno 25 L Mannol ulja i 20 TQ filtera.

Vrijednost pojedinačne nagrade (Paket od pet (5) litara Mannol ulja + set od četiri (4) TQ filtera) iznosi 573 kn s PDV-om.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili drugu nagradu. Nagrade nisu prenosive na treće osobe.

Dobitnici i preuzimanje nagrada

Dobitnici će o nagradama biti obaviješteni privatnom porukom putem Facebooka, a njihova će imena biti objavljena na Facebook stranici Tokić autodijelovi. Dobitnik nagrade izričito dopušta objavu svojeg imena i prezimena na mrežnim stranicama www.tokic.hr, u porukama e-pošte Organizatora namijenjenim obavještavanju sudionika o rezultatima nagradnog natječaja. Isto tako dopušta objavu svojeg imena i prezimena na Facebook stranici Tokić autodijelovi, za što od Organizatora neće tražiti naknadu ili odštetu. Ako se dobitnik u roku od 15 dana od primitka poruke o osvojenoj nagradi ne odazove i ne dostavi Organizatoru sve tražene podatke, pojedinačna nagrada se neće uručiti. Organizator zadržava pravo da nagradu dodijeli u roku od dva mjeseca od dana nakon primitka podataka od dobitnika nagrade. Dobitnici će nagrade preuzeti u najbližoj Tokić poslovnici. Ne preuzme li dobitnik nagradu u određenom roku, smatrat će se da nagradu ne želi preuzeti.

Zaštita osobnih podataka

Sudjelovanje u nagradnom natječaju ni na koji način nije povezano s društvom Facebook Ireland, Ltd. Podaci i informacije koje traži Organizator neće se prosljeđivati društvu Facebook Ireland, Ltd. Sva pitanja u vezi sa sudjelovanjem uputite na e-adresu marketing@tokic.hr.

Organizator prikuplja Vaše sljedeće osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog najtečaja:

– ime i prezime u svrhu provođenja nagradnog natječaja (odabir i ždrijeb dobitnika, obavješćivanje i objava dobitnika nagradnog natječaja),

– adresa prebivališta u slučaju da ste izvučeni kao dobitnik nagrade,

U slučaju da ste izvučeni kao dobitnik nagrade, zapisnik o dobitnicima s njihovim osobnim podacima ispisuje se u jednom primjerku, potpisuju ga svi članovi komisije nagradnog natječaja te ga tijekom šest (6) mjeseci pohranjuju u sjedištu Organizatora. Komisiju čine četiri (4) predstavnika Organizatora.

Osobni podaci sudionika bit će trajno obrisani u roku od šest (6) mjeseci od objave dobitnika nagradnog natječaja.

Organizator će dobivene podatke čuvati u skladu sa Zakonom te u skladu sa svojim internim aktima, donesenim na temelju Zakona. Organizator ni u kojem slučaju neće proslijediti dobivene podatke ili ih otkriti trećim osobama.

Sudionik ima pravo na uvid, ispravak, ograničenje i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega. Sve dodatne informacije i izmjene sudionik može zatražiti putem e-maila marketing@tokic.hr.

Pravila zaštite privatnosti tvrtke Tokić d.o.o. možete pročitati ovdje.

Oporezivanje nagrada

Nagrade u ovom nagradnom natječaju nisu predmet oporezivanja.

Šteta i viša sila

Organizator i osobe koje sudjeluju u provedbi nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu poteklu od nagrade. U slučaju okolnosti na koje Organizator ne može utjecati (viša sila) može otkazati nagradni natječaj. O tome sudionike moraju obavijestiti preko Facebook stranice Tokić autodijelovi, a ako je potrebno i na druge načine. U tom slučaju sudionicima ne odgovaraju za nastalu štetu. Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi s nagradnim natječajem, odnosno upotrebom pravila konačna je i vrijedi za sve sudionike.

Suglasnost s pravilima natječaja i uvjetima korištenja

Sudionici nagradnog natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Rješavanje sporova

Za sporove nastale u vezi s ovim nagradnim natječajem koje neće biti moguće riješiti sporazumno nadležan je sud u Zagrebu.

Objava pravila

Opći uvjeti i pravila nagradnog natječaja objavljeni su na www.tokic.hr/pravila-sudjelovanja-facebook-natjecanja/

Pošaljite nam E-mail

ATR