ATE promotivna akcija.

Kupuj Ate i osiguraj vrijedne nagrade !

Zadovolji 2 praga i osiguraj vrijedne nagrade:

  • Prag 1 =  Minimalna ukupna kupnja od 5.500,00€ (41.439,75 kn) ATE kočionih sistema u diviziji 060 u periodu trajanja akcije
  • Prag 2 =  20% veća kupnja ATE kočionih sistema u diviziji 060 u periodu trajanja akcije u odnosu na isti period u 2022.god.

Promotivna akcija traje u periodu od 01.02. – 30.04.2023. Akcija se odnosi na Tokić franšizne partnere. Nakon dostizanja postavljenih pragova kupac ima pravo na izbor nagrade koje će biti isporučena po završetku promocije.