Tokić kartica vjernosti

Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti kupaca “Tokić kartica vjernosti“  

Ovim Općim uvjetima uređuje se članstvo u programu nagrađivanja vjernosti kupaca “Tokić kartica vjernosti“ (dalje: Program). Izdavatelj kartice je društvo Tokić d.o.o., OIB: 74867487620, Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (dalje: Izdavatelj).

Program nagrađivanja vjernosti kupaca „Tokić kartica vjernosti“ je funkcionalnost koja Članu programa omogućava ostvarivanje prava na osnovni popust na kupnju u poslovnicama Izdavatelja i njegovih ugovornih partnera sukladno ovim Općim  uvjetima.  Program  nagrađivanja kupaca „Tokić kartica vjernosti“ nema svojstvo igre niti zabave. Ishod nagrađivanja u ovom programu je izvjestan te svaki Član koji kao sudionik programa ispuni uvjete iz ovih Općih uvjeta stječe pravo na pogodnosti predviđene ovim programom.

Pristupanje Programu

Članom Programa može postati pravna osoba i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili punoljetna fizička osoba s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj. Potpisivanjem pristupnice osoba prihvaća ove Opće uvjete i postaje Članom Programa. Kartica će se dostaviti Članu poštom na adresu navedenu na pristupnici. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. Izdavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijeni ili u potpunosti ukine Program.

Korištenje kartice

Kartica se izdaje besplatno, nije prenosiva, ne predstavlja sredstvo plaćanja i može ju koristiti isključivo Član – potpisnik pristupnice. Kartica ne obvezuje Člana na kupnju.

Član svoju karticu koristi za ostvarivanje prava na kupnju s popustom u poslovnicama Izdavatelja i prodajnim mjestima ugovornih partnera. Da bi prilikom kupnje ostvario pravo na popust, Član je obvezan karticu predočiti na blagajni.

Član ostvaruje pravo na osnovni popust do najviše 20% na određene i posebno označene proizvode iz asortimana Izdavatelja. Ukoliko u akciji nije posebno istaknut popust za Članove, Član može kupiti proizvod pod uvjetima akcije koji se primjenjuju za sve ostale kupce koji nisu članovi Programa, te u tom slučaju ne ostvaruje dodatne pogodnosti. Popusti (redovni popust za sve kupce i popust za Članove) se međusobno ne zbrajaju i nije ih moguće kombinirati.

Dodatne kartice

Svaki Član može uz svoju osnovnu karticu imati još najviše 2 dodatne kartice.

Gubitak ili krađa kartice

U slučaju gubitka ili krađe kartice Član je obavezan nestanak kartice prijaviti na besplatni broj info telefona: 0800 5775 ili na adresu elektroničke pošte: kartica@tokic.hr. Član će biti pravodobno obaviješten o mjestu podizanja nove kartice. Izdavanje nove kartice naplaćuje se 50,00 kuna + PDV.

Otkaz

Član ima pravo, bez navođenja razloga, otkazati korištenje kartice slanjem obavijesti na adresu elektroničke pošte: kartica@tokic.hr  ili pozivom na besplatni broj info telefona 0800 5775, osobnim dolaskom u poslovnicu ili poštom na adresu Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete, uz povrat kartice na adresu: Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete. Pri otkazivanju kartice putem elektroničke pošte ili putem telefona potrebno je odjavu poslati s e-mail adrese ili zvati s broja telefona koji je naveden pri prijavi u Program. Otkaz kartice vrijedi od trenutka zaprimanja obavijesti o otkazu.

Izdavatelj ima pravo u svako doba bez ikakvog obrazloženja otkazati korištenje kartice Članu uz opoziv važenja kartice.

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Izdavatelj obrađuje osobne podatke Članova u svrhe učlanjenja i ostvarivanja prava na popust i pogodnosti pri kupnju i prati podatke o korištenju kartice i ostvarenim popustima u svrhe poboljšanja i razvoja usluga i proizvoda.

Obrada osobnih podataka u svrhe ostvarenja članstva i ostvarenja popusta nužna je, stoga povlačenjem suglasnosti za obradu podataka u ove svrhe prestaje članstvo u Programu.

Izdavatelj obrađuje osobne podatke Članova i sukladno suglasnostima koje je Član odabrao na pristupnici.

Obrada osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga (primanje obavijesti o proizvodima i uslugama iz asortimana Izdavatelja, primanje prilagođenih poruka i posebnih ponuda i sl.) temelji se isključivo na suglasnosti Člana. Danu suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga Član može povući slanjem obavijesti na adresu elektroničke pošte: kartica@tokic.hr, pozivom na besplatni broj info telefona: 0800 5775, osobnim dolaskom u poslovnicu ili poštom na adresu Ulica 144. brigade Hrvstake vojske 1a, 10360 Sesvete. Nakon što Član povuče suglasnost, Izdavatelj neće obrađivati njegove osobne podatke u svrhe marketinga, a povlačenje ove suglasnosti ne utječe na članstvo u Programu. Pri odjavljivanju putem elektroničke pošte ili putem telefona potrebno je odjavu poslati s e-mail adrese ili zvati s broja telefona koji je naveden pri prijavi u Program.

Primatelji  osobnih podataka

Izdavatelj će osobne podatke Člana prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtijeva ovlaštenog javnog tijela. Po potrebi osobni podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Izdavatelj će čuvati i obrađivati osobne podatke Članova za vrijeme trajanja članstva u Programu. Nakon prestanka članstva u Programu (ukidanjem Programa od strane Izdavatelja ili otkazom članstva od strane Člana) Izdavatelj više neće obrađivati osobne podatke Članova.

Izdavatelj će čuvati i obrađivati osobne podatke Članova programa koji su na temelju posebne suglasnosti pristali da se njihovi osobni podatci obrađuju u svrhe direktnog marketinga i druge svrhe sukladno suglasnostima, do trenutka povlačenja suglasnosti.

Prava Člana u obradi osobnih podataka

Član ima sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:

  • pravo na pristup osobnim podatcima
  • ispravak osobnih podataka
  • brisanje osobnih podataka
  • ograničenje obrade osobnih podataka
  • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

Član je dužan obavijestiti Izdavatelja o svakoj promjeni osobnih podataka.

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjeve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka Član može uputiti na adresu elektroničke pošte zastita_podataka@tokic.hr ili pozivom na besplatni broj info telefona 0800 5775.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka:

zastita_podataka@tokic.hr

Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete

Dostava korisniku

Obavijesti poslane na zadnju adresu o kojoj je Član obavijestio Izdavatelja smatraju se valjano dostavljenima.

Izmjene Općih uvjeta poslovanja

O svakoj izmjeni Općih uvjeta Programa Izdavatelj će Članove obavijestiti putem internetske stranice www.tokic.hr/tokic-kartica-vjernosti/. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 7 dana od dana objave na navedenoj internetskoj stranici, a smatraju se prihvaćenima, ako Član u tom roku ne vrati karticu niti pisanim putem otkaže korištenje kartice.

 

Popis poslovnica društva Tokić d.o.o. u kojima je moguće koristiti pravo kupnje uz popust uz predočenje Tokić kartice vjernosti:

Zagreb, Kranjčevićeva 5, 01/3033 903

Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 39, 01/6409 800

Zagreb, Siget 17, 10020 Novi Zagreb, , 01/6430 958

Zagreb, Franje Puškarića 8, Lučko, 01/6414 985

Zagreb, Maksimirska 72, 01/2322 800

Zagreb, Avenija Dubrava 145a, 01/2994 594

Zagreb, Ljudevita Posavskog 17 (Sesvete), 01/2002 051

Dugo Selo, Josipa Zorića 102, 01/6408 150

Zagreb, Zagrebačka cesta 143a (Rudeš), 01/3867 500

Zagreb, Samoborska cesta 161b, 01/6390 510

Zagreb, Slavonska avenija 3, 01/4650 176

Velika Gorica, Fausta Vrančića 10, 01/6219 080

Varaždin, Optujska 169a, 042/660 470

Vrbovec, Zagrebačka 25a, 01/3884 044

Čakovec, Obrtnička 5, 040/328 014

Bjelovar, Vladimira Nazora 22, 043/638 740

Zlatar Bistrica, Grančarska cesta 3, 049/461 093

Zaprešić, Nova ulica 2a, 01/4102 086

Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka ulica 60, 01/6384  934

Koprivnica, Zagrebačka ulica 82, 048/629 991

 

Popis poslovnica ugovornih partnera društva Tokić d.o.o. u kojima je moguće koristiti pravo kupnje uz popust uz predočenje Tokić kartice vjernosti:

Koprivnica, Zagrebačka ulica 82, 048/629 991

Benkovac, TUO Stipe, Vukovarska 10, 023/681 501

Biograd n/m, TUO Stipe, Splitska 1, 023/385 119

Zabok, Autopoljoprom, Matije Gupca 102, 049/221 448

Pregrada, Autopoljoprom, Stjepana Radića 38, 049/377 204

Makarska, Regata, Dubrovačka 21a, 021/610 258

Sinj, Regata, Bana Jelačića 11, 021/645 361

Knin, Regata, IV Gardijske brigade 24, 022/664 907

Otočac, Regata, Kralja Zvonimira 113, 053/771 344

Gospić, Regata, Budačka 62, 053/575 346

Karlovac, Regata, Grge Tuškana 10,  047/416 509

Crikvenica, Regata, Vinodolska 25A, 051/241 205

Sisak, Regata, Nikole Mikca 1, 044/521 083

Petrinja, Regata, Stjepana Radića 46, 044/816 019

Duga Resa, Regata, Jozefinska cesta 1, 047/646 124

Slunj, Regata, Ulica Braće Radić 11, 047/615 761

Đakovo, Rašić, Eugena Kvaternika 2, 031/533 789

Đakovo, Rašić, Ante Starčevića 85, 031/533 789

Delnice, Salopek, Lujzinska cesta 9, 051/811 125

Nova Gradiška, Automehaničarska Radionica, 035/363 399

Ogulin, Auto Bertović, Sveti Rok 80, 047/522 509

Ivanec, ADH, Varaždinska 84a, 042/770 540

Požega, Autodijelovi Barišić, Primorska 56, 034/291 035

Slatina, Autodijelovi Barišić, Braće Radića 42, 033 638 225

Našice, Autodijelovi Barišić, J. J. Strossmayera 62, 031/615 142

Virovitica, Autodijelovi Barišić, J.J. Strossmayera 9, 033/722 744

Vinkovci, Autodijelovi Barišić, H. V. Hrvatinića 30, 032/307 615

Osijek, Autodijelovi Barišić, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 b, 031/628 265

Jastrebarsko, Obrt Špagnut, Trešnjevka 33, 01/6282 877

Rijeka (Marinići), Autocentar Marinići, Viškovo 138, 051/257 514

Rijeka, Autocentar Marinići, Franje Belulovića 5, 051/401 350

Orebić, Autodijelovi Bundić, Zrinsko-Frankopanska 23, 091/2033 102

Beli Manastir, Auto Baranja, Kralja Petra Svačića 17, 031/700 459

Orahovica, U.O. Cigler, Kralja Zvonimira 40, 033/674 175

Vukovar, Autodijelovi Barišić Županijska 102, 032/638 764

Klinča sela, Heda, Karlovačka 28a, 01/6288 130

 

Popis tvrtki – partnera društva Tokić d.o.o. koje sudjeluju u programu vjernosti

Crodux Derivati Dva d.o.o.

Josipa Marohnića 1

10 000 Zagreb

OIB: 00865396224

 

PRINC d.o.o.

Oreškovićeva 20a

10 000 Zagreb

OIB: 16742307224

 

U Zagrebu, 10.05.2018.

Pošaljite nam E-mail

ATR