Tokić kartica vjernosti

Tokić kartica vjernosti – Opći uvjeti poslovanja

Izdavanje i korištenje kartice

Izdavatelj Tokić kartice vjernosti je društvo Tokić d.o.o. sa sjedištem u Sesvetama, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a. Kartica je vlasništvo izdavatelja. TOKIĆ d.o.o. kao izdavatelj Tokić kartice vjernosti zadržava pravo da je u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave povuče iz opticaja te da promijeni ili u potpunosti ukine elemente programa vjernosti ili da svakom pojedinom korisniku kartice ukine elemente programa vjernosti bez ikakvog obrazloženja. Korisnik Tokić kartice vjernosti može postati svaka punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja društvu TOKIĆ d.o.o. stavi na raspolaganje obvezne podatke navedene u pristupnici za Tokić karticu vjernosti. Podaci korisnika navedeni u pristupnici koriste se djelomično i u marketinške svrhe (ispitivanje učestalosti kupovine, količine i vrste prodane robe i sl.).

Tokić kartica vjernosti izdaje se besplatno, nije prenosiva, ne predstavlja sredstvo plaćanja i može je koristiti isključivo osoba koja je potpisnik pristupnice. Kartica ne obvezuje korisnika na kupnju. Zahtjev za izdavanje Tokić kartice vjernosti predaje se na blagajnama bilo koje poslovnice TOKIĆ d.o.o. putem popunjenog obrasca pristupnice. Tokić kartica vjernosti aktivira se trenutkom potpisivanja pristupnice od strane pristupnika, a prestaje važiti onog trenutka kad pristupnik pismenim putem obavijesti TOKIĆ d.o.o. da otkazuje karticu ili kad društvo Tokić d.o.o. kao izdavatelj kartice vjernosti povuče iz opticaja ili ukine pojedinom korisniku kartice elemente programa vjernosti.

Pravo na popust iz Tokić kartice vjernosti kupac ostvaruje isključivo kupnjom na blagajnama poslovnica društva TOKIĆ d.o.o. Da bi prilikom kupnje ostvario pravo na kupnju s popustom, korisnik Tokić kartice vjernosti obvezan je istu predočiti na blagajni. Kupac može kupnjom u poslovnici društva TOKIĆ d.o.o. i predočenjem kartice vjernosti iskoristiti pravo na popust.

Korisnik Tokić kartice vjernosti ostvaruje pravo na osnovni popust do 20% na proizvode iz asortimana TOKIĆ d.o.o. samo za određene kategorije proizvoda.  Korisnik Tokić kartice vjernosti za vrijeme trajanja akcije ostvaruje isključivo popust koji je istaknut da vrijedi za navedene artikle na akciji za korisnike kartice vjernosti. Ukoliko u akciji nije istaknut popust za korisnike kartice vjernosti, korisnik kartice proizvod može kupiti po akcijskoj cijeni, tj. u tom slučaju ne ostvaruje nikakva dodatne pogodnosti kao korisnik kartice. Popusti se međusobno ne zbrajaju i nije ih moguće kombinirati.

 

Dodatne kartice

Svaki korisnik Tokić kartice vjernosti može uz svoju osnovnu karticu vezati još najviše 2 dodatne kartice.

 

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Detaljan pregled informacija o obradi Vaših podataka u okviru dostupan je u pristupnici koju svaki član prihvaća (https://www.tokic.hr/tokic-kartica-vjernosti/). Svrha prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka potrebna nam je za slijedeće :

Pružanje informacija o proizvodima iz asortimana Tokić d.o.o. i/ili uslugama koje zatražite od nas ili za koje smatramo da bi Vas mogle interesirati, ako ste prethodno izričito pristali biti kontaktirani za takve namjene te ako se dali pristanak za prikupljanje podataka u tu svrhu

Pomoć u razvoju proizvoda i osmišljavanju kampanja prilagođenih Vama,

Pomoć u poboljšanju naših proizvoda i usluga

Primanje prilagođenih poruka, posebnih ponuda i reklamnih sadržaja u skladu s Vašim interesima, na temelju informacija koje ste s nama podijelili.

Imate pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na Vas odnose ne smiju obrađivati u tu svrhu niti se prenositi i koristiti.

Zaštita osobnih podataka – Pravila privatnosti

Obvezali smo se štititi sigurnost Vaših Podataka. Koristimo različite mjere i procedure kako bi zaštitili Vaše podatke od neovlaštenog pristupa i korištenja, slučajnog ili nezakonitog uništavanja, ili slučajnog gubitka i izmjena.

Korisnik Tokić kartice vjernosti potpisom pristupnice izričito dopušta društvu TOKIĆ d.o.o. i tvrtkama koje sudjeluju u programu vjernosti korištenje osobnih podataka iz pristupnice u svrhe naznačene ovim Općim uvjetima. Korisnik kartice suglasan je da izdavatelj, može prikupljati, obrađivati i međusobno prosljeđivati korisnikove osobne podatke navedene u zahtjevu za izdavanje kartice te podatke o korisnikovim kupnjama na Tokić prodajnim mjestima. Svrha prikupljanja, obrade i prosljeđivanja osobnih podataka korisnika je omogućavanje pogodnosti koje korisniku pruža te postprodaja i marketing proizvoda društva Tokić d.o.o.. Podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa suglasnostima korisnika navedenim na pristupnici, odnosno naknadnim očitovanjima volje korisnika, uz poštovanje Zakona o zaštiti osobnih podataka uz korištenje adekvatna razina zaštite. Obaviještavamo Vas da se Vaši podaci mogu transferirati osobi koja vodi obradu podataka isključivo uz poštivanje odredbi Zakona. Korisnik je upoznat da ima pravo u svakom trenutku opozvati ovu izjavu o suglasnosti te da u tom slučaju prestaje biti korisnikom kartice i ne može više koristiti predviđene pogodnosti. Korisnik je upoznat da ima pravo u svakom trenutku usprotiviti se obradi njegovih osobnih podataka u svrhe marketinga u kojem slučaju se njegovi osobni podaci više neće koristiti u tu svrhu.

Prava koja se tiču prikupljenih osobnih podataka

Prema odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka imate pravo zatražiti da se Vaši osobni podaci dopune, izmijene ili brišu ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta ili Zakona.

Sva ova prava ostvaruju se putem elektronskog pisma, zajedno s kopijom osobne, poslanim na adresu info@tokic.hr

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u razumnom vremenskom roku, u skladu s važećim zakonom.

Čuvamo Vaše podatke onoliko dugo koliko je neophodno za uslugu programa lojalnosti kupca ili koliko je dozvoljeno važećim zakonima.

Promjene pravila privatnosti

Zadržavamo pravo povremeno mijenjati Pravila privatnosti po vlastitom nahođenju. Ako radimo bilo kakve promjene u obradi Vaših Podataka, tražit ćemo Vaš pristanak za te promjene.

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Pitanja, komentari, zahtjevi i pritužbe vezani uz pravila privatnosti i osobne podatke koje držimo su dobrodošla i trebaju biti upućena na info@tokic.hr Svi zahtjevi će se rješavati brzo i učinkovito u skladu sa rokovima određenim zakonom.

Gubitak ili krađa kartice

U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obavezan nestanak kartice prijaviti odmah na tel: 0800 5775 i to od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:00 sati ili na email adresu kartica@tokic.hr. Korisnik će biti pravodobno obavješten o mjestu podizanja nove kartice. Izdavanje nove kartice izdavatelj će naplatiti 50,00 kuna + PDV. Korisnik je obavezan pismeno prijaviti i svaku promjenu osobnih podataka.

Otkaz

Korisnik ima pravo u svako doba pisanim putem otkazati korištenje kartice, uz povrat izdavatelju. Otkaz vrijedi od trenutka kada izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu. Izdavatelj ima pravo u svako doba bez ikakvog obrazloženja otkazati korištenje kartice korisniku, uz opoziv važenja kartice.

Dostava korisniku

Obavijesti poslane na zadnju adresu o kojoj je korisnik obavijestio izdavatelja smatraju se valjano dostavljenima.

Izmjene Općih uvjeta poslovanja

O svakoj izmjeni Općih uvjeta poslovanja izdavatelj će korisnika obavijestiti putem internetske stranice www.tokic.hr. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 7 dana od dana objave na navedenoj web stranici, a smatraju se prihvaćenima ako korisnik u tom roku ne vrati karticu izdavatelju niti pisanim putem otkaže korištenje kartice.

Aktualni Opći uvjeti poslovanja dostupni su u poslovnicama društva Tokić d.o.o. i na Internet stranici www.tokic.hr.

Potpisom pristupnice potpisnik postaje punopravnim korisnikom Tokić programa vjernosti te bezuvjetno prihvaća ove Opće uvjete te sva pravila i obavezuje se da će biti u mogućnosti primati promotivne i informativne materijale Tokića-a i njegovih poslovnih partnera.

Popis poslovnica društva Tokić d.o.o. u kojima je moguće koristiti pravo kupnje uz popust uz predočenje Tokić kartice vjernosti :

Zagreb, Kranjčevićeva 5, 01/3033 903

Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 39, 01/6409 800

Zagreb, Siget 17, 10020 Novi Zagreb, , 01/6430 958

Zagreb, Franje Puškarića 8, Lučko, 01/6414 985

Zagreb, Maksimirska 72, 01/2322 800

Zagreb, Avenija Dubrava 145a, 01/2994 594

Zagreb, Ljudevita Posavskog 17 (Sesvete), 01/2002 051

Dugo Selo, Josipa Zorića 102, 01/6408 150

Zagreb, Zagrebačka cesta 143a (Rudeš), 01/3867 500

Zagreb, Samoborska cesta 161b, 01/6390 510

Zagreb, Slavonska avenija 3, 01/4650 176

Velika Gorica, Fausta Vrančića 10, 01/6219 080

Varaždin, Optujska 169a, 042/660 470

Vrbovec, Zagrebačka 25a, 01/3884 044

Čakovec, Obrtnička 5, 040/328 014

Bjelovar, Vladimira Nazora 22, 043/638 740

Zlatar Bistrica, Grančarska cesta 3, 049/461 093

Zaprešić, Nova ulica 2a, 01/4102 086

Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka ulica 60, 01/6384  934

Koprivnica, Zagrebačka ulica 82, 048/629 991

 

Popis tvrtki – partnera društva Tokić d.o.o. koje sudjeluju u programu vjernosti

PRINC d.o.o.
Oreškovićeva 20a
10 000 Zagreb
OIB: 16742307224

 

Crodux Derivati Dva d.o.o.
Josipa Marohnića 1
10 000 Zagreb
OIB: 00865396224

 

U Zagrebu, 03.07.2017.

Pošaljite nam E-mail

ATR