DIJAGNOSTIKA I SERVISIRANJE ELEKTRIČNIH I HIBRIDNIH VOZILA

električna i hibridna vozila

VIŠEDNEVNI SEMINAR

Polaznici seminara Dijagnostika i servisiranje električnih i hibridnih vozila bit će osposobljeni za održavanje pojedinih elemenata električnih i  hibridnih vozila, korištenje odgovarajućih alata i opreme, dijagnostiku grešaka i zamjenu komponenti na visokonaponskim sustavima te postupcima održavanja specifičnima za vozila koja rade s visokim naponima. Pored teoretskog djela programa Tokić nudi rad na najnaprednijem simulatoru električnog vozila sa simulatorom grešaka. Program je osmišljen u suradnji sa ZIRS-om te verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Za ovaj seminar moguće je ostvariti potporu putem hrvatskog zavoda za zapošljavanje u vidu vaučera kojim se pokrivaju troškovi seminara od strane zavoda. Za detaljne informacije o postupku izdavanja vaučera i cijeni seminara kontaktirajte nas mailom ili na kontakt broj 091/2033-117

Električna i hibridna vozila predstavljaju budućnost mobilnosti u nadolazećim godinama. Polako, ali sigurno zauzimaju svoje mjesto u prometu. Polaznike seminara upoznajemo s konstrukcijom, funkcijom i načinom rada pogonskih sustava na električnim i hibridnim vozilima. Upoznajemo ih s visoko i niskonaponskim sustavima napajanja, njihovom funkcijom, vrstama pohrane energije i sustavima punjenja, vrstama i tipovima električnog i hibridnog pogona. Polaznici također uče postupak sigurnog isključivanja visokonaponskog sustava uz upotrebu specijalnih alata i opreme, kao i korištenje stanica za punjenje vozila.

Cilj seminara:

 • Polaznik stječe potrebna znanja i širu sliku o konstrukciji električnih i hibridnih vozila
 • Upoznat je s tehnologijom pohrane energije i punjenja baterija
 • Upoznat je sa sigurnosnim postupcima pri radovima na visokonaponskim sklopovima

Sadržaj:

 • Vrste eklektičnih i hibridnih vozila
 • Prednosti i razlike u odnosu na konvencionalna vozila 
 • Električna i hibridna vozila – principi rada i konstrukcija 
 • Vrste hibridnog pogona i tipovi napajanja 
 • Načini i vrste punjenja 
 • Način i vrste pohrane električne energije – tipovi baterija, doseg kretanja s baterijom 
 • Sigurnosne mjere i postupci pri radu s visokim naponom 
 • Prikaz opreme i alata za rad s visokonaponskim sustavima 
 • Postupak sigurnog isključivanja visokonaponskih sklopova 
 • Rad i dijagnostika na simulatoru rada električnog vozila „Electric car drive motor trainer GTAT-D0005
Trajanje seminara: 3 dana Maksimimalan broj polaznika: 15 Dostupni termini: 28.11. Cijena: za cijenu kontaktirati TEC na tel. 091/2033 117 *Termini seminara podložni su promjenama u slučaju izvanrednih okolnosti. Sve prijavljene polaznike pravovremeno ćemo obavijestiti o eventualnim promjenama u rasporedu.