Opći uvjeti Tokić kartice vjernosti

TOKIĆ KARTICA VJERNOSTI

Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti kupaca “Tokić kartica vjernosti“

Ovim Općim uvjetima uređuje se članstvo u programu nagrađivanja vjernosti kupaca “Tokić kartica vjernosti“ (u daljnjem tekstu: Program). Organizator programa vjernosti i izdavatelj kartice je društvo Tokić d.o.o., OIB: 74867487620, Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (dalje: Izdavatelj). Besplatni kontakt telefon na koji kupci mogu dobiti dodatne informacije jest: 0800 5775, a mrežna stranica društva Tokić, d.o.o. je www.tokic.hr.

1. Definicije pojmova

1.1. Pojmovi u ovim Općim uvjetima koji imaju rodno značenje upotrebljavaju se neutralno i odnose se na muški i ženski rod.

1.2. Bodovi: vrijednosni pokazatelj potrošnje, aktivnosti i statusa koje Članu dodjeljuje Tokić, a čiji se izračun temelji na nominalnim vrijednostima iz sheme, kako je pobliže definirano u nastavku Općih uvjeta.

1.3. Brisanje osobnih korisničkih podataka: trajno, nepovratno brisanje svih osobnih podataka i svih informacija o Članu u skladu s člankom 8. Općih uvjeta

1.4. Deaktivacija: proces kada Tokić deaktivira Tokić račun vjernosti i Tokić karticu vjernosti u skladu s Općim uvjetima.

1.5. Aplikacija Tokić kartica vjernosti (dalje u tekstu: Aplikacija): mobilna aplikacija za pametne telefone koja se može preuzeti s App Storea ili Google Playa, a putem koje Član ostvaruje pristup svojem Tokić računu vjernosti, pregledu ponuda, novosti, pogodnosti, nagrada i kupona.

1.6. Tokić kartica vjernosti (dalje u tekstu: Kartica): fizička (plastična) i/ili virtualna kartica koja služi za identifikaciju Člana i provjeru ispunjenja uvjeta Člana koji su učlanjeni u Program. Putem Tokić kartice vjernosti Članovi koriste pravo na pogodnosti koje se izražavaju u popustima na ukupnu kupnju i pojedine proizvode. Članovi koji za to ispunjavaju uvjete i posjeduju Tokić Karticu, prikupljaju Bodove i ostvaruju pravo na posebne pogodnosti temeljem povijesti kupnje (nakon priključivanja aplikaciji). Tokić kartica u vlasništvu je društva Tokić.

1.7. Član: fizička ili pravna osoba koja je pristupila Tokić Programu i posjeduje Tokić Karticu i/ili račun u Tokić aplikaciji.

1.8. Kupon: sredstvo korištenja nagrada ili pogodnosti dodijeljenih Članu u skladu s Općim uvjetima

1.9. Tokić račun vjernosti: mjesto bilježenja raspoloživog iznosa Bodova za svakog Člana, a na kojem Tokić registrira transakcije dodavanja/oduzimanja Bodova.

1.10. Pristupnica: tiskani ili digitalni obrazac putem kojeg se Član registrira u Tokić Program.

1.11. Pogodnosti Tokić Programa: predstavljaju Pogodnosti statusa i druge pogodnosti na koje Član ostvaruje pravo sudjelovanjem u Programu.

1.12. Pogodnosti statusa: nagrade, popusti i ostale pogodnosti dostupne Korisnicima ovisno o statusu u kojem se nalaze, a kod kojeg se razlikuju Članovi koji su korisnici Aplikacije i članovi koji posjeduju samo fizičku Karticu.

2. Pristupanje Programu

2.1. Članom Programa može postati pravna osoba i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ili punoljetna fizička osoba s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, na dva načina:

 • Potpisivanjem pristupnice u Tokić poslovnici, čime prihvaća ove Opće uvjete i postaje Članom Programa. U tom slučaju kartica će se dostaviti Članu poštom na adresu navedenu na pristupnici. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. Karticu je moguće digitalizirati unošenjem CT broja, sukladno uputama prilikom pokretanja aplikacije.
 • Ispunjavanjem pristupnice u digitalnom obliku, u aplikaciji TOKIĆ KARTICA osoba prihvaća ove Opće uvjete i postaje Članom Programa. Prilikom pristupanja, moći će odabrati želi li da mu se na adresu iz pristupnice dostavi i fizička kartica

2.2. Članom Programa ne može postati poslovni korisnik koji nisu pristupili Programu potpisivanjem pristupnice.

3. Korištenje kartice

3.1. Kartica se izdaje besplatno, nije prenosiva, ne predstavlja sredstvo plaćanja i može ju koristiti isključivo Član – potpisnik pristupnice. Kartica ne obvezuje Člana na kupnju. Član svoju karticu koristi za ostvarivanje prava na kupnju s popustom u poslovnicama Izdavatelja i prodajnim mjestima ugovornih partnera. Da bi prilikom kupnje ostvario pravo na popust, Član je obvezan karticu predočiti na blagajni.

3.2. Član ostvaruje pravo na osnovni popust do najviše 20% na određene i posebno označene proizvode iz asortimana Izdavatelja. Ukoliko u akciji nije posebno istaknut popust za Članove, Član može kupiti proizvod pod uvjetima akcije koji se primjenjuju za sve ostale kupce koji nisu članovi Programa, te u tom slučaju ne ostvaruje dodatne pogodnosti. Popusti (popust za sve kupce i popust za Članove) se međusobno ne zbrajaju i nije ih moguće kombinirati.

3.3. Sve fizičke osobe koje su postale Članovi Programa prema Članku 2. Općih uvjeta, svakom kupnjom u Tokić d.o.o. poslovnicama prikupljaju nagradne Bodove koji se zbrajaju na Tokić računu vjernosti, a koji se prilikom svake iduće kupnje mogu iskoristiti za umanjenje iznosa računa prema opisanoj računici u nastavku ovih Općih uvijeta.

3.4. Sve pravne osobe koje su postale Članovi Programa prema Članku 2. Općih uvjeta, ostvaruju sve ostale pogodnosti koje im omogućuje Kartica.

3.5. Za virtualnu karticu vrijede isti uvjeti i pravila kao i za fizičku, uz dodatak da Članovi koji su imatelji Tokić kartica računa, ostvaruju dodatne pogodnosti (dodatni kuponi, kratkotrajne akcije i sl.) sukladno preferencijama i suglasnosti za slanje direktnog marketinga, a koje su opisane u članku 11. Općih uvjeta.

4. Dodatne fizičke kartice

4.1. Svaki Član može uz svoju osnovnu karticu imati još najviše dvije dodatne fizičke kartice.

5. Gubitak ili krađa kartice

5.1. U slučaju gubitka, krađe, uništenja, neispravnosti, pogrešne identifikacije ili oštećenja kartice, Član je obavezan nestanak kartice prijaviti na besplatni broj info telefona: 0800 5775 ili na adresu elektroničke pošte: kartica@tokic.hr.

5.2. Proces podnošenja zahtjeva za novu Tokić Karticu provest će se na isti način kao i proces registracije naveden u Općim uvjetima programa, uz dodatak da Član na pristupnici mora navesti da je želi spojiti sa svojim prijašnjim Tokić računom vjernosti.

5.3. Spajanje zamjenske, tj. nove Tokić kartice s prijašnjim Tokić računom vjernosti provodi se nakon provjere podataka navedenih u Pristupnici. Bodovi, registrirani na Tokić računu vjernosti, koji su prikupljeni na prijašnjoj Tokić kartici, prenose se na novu karticu te se pomoću nje mogu dalje prikupljati novi Bodovi.

5.4. Član će biti pravodobno obaviješten o mjestu podizanja nove kartice ili slanju na adresu iz pristupnice.

6. Pogodnosti korištenja aplikacije Tokić kartica

6.1. Član osim posjedovanja fizičke kartice može biti registriran u Aplikaciju Tokić kartica, koja mu donosi dodatne pogodnosti:

 • Mogućnost identifikacije aplikacijom u poslovnici
 • Pravo na dodatne popuste na određene artikle iz ponude i mogućnost korištenja personaliziranih kupona za ostvarivanje popusta
 • Mogućnost praćenja stanja prikupljenih bodova i ušteda koje je moguće ostvariti korištenjem bodova i kupona
 • Mogućnost pregleda svih svojih kupovina u Tokiću na jednom mjestu i povezivanja sa svojim automobilom
 • Mogućnost ostvarivanja pogodnosti kod Tokić partnera putem identifikacije QR kodom iz aplikacije
 • Mogućnost dobivanja informacije o akcijama i posebnim pogodnostima
 • Mogućnost plaćanja parkinga SMS-om
 • Informiranje o zanimljivostima iz auto-moto svijeta
 • Opcija izravnog kontakta s prodajnim savjetnicima u kontakt centru

6.2. Aplikaciju Tokić kartica mogu koristiti i drugi entiteti koji nisu nužno članovi Programa, već im je izdana „plastična“ Tokić kartica na nekoj drugoj osnovi (npr. kartice poslovnih partnera, dobavljača ili zaposlenika). Ovaj tip korisnika aplikacije moći će koristiti većinu funkcionalnosti aplikacije, osim:

 • prikupljanja i korištenja nagradnih bodova
 • pregleda kupovina

7. Otkaz i deaktivacija računa

7.1. Član ima pravo, bez navođenja razloga, otkazati korištenje kartice ili deaktivirati Tokić račun vjernosti slanjem obavijesti na adresu elektroničke pošte: kartica@tokic.hr ili pozivom na besplatni broj info telefona 0800 5775, osobnim dolaskom u poslovnicu ili poštom na adresu Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete, uz povrat kartice na adresu: Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete.

7.2 Pri otkazivanju kartice ili deaktivaciji računa putem elektroničke pošte ili putem telefona potrebno je odjavu poslati s e-mail adrese ili zvati s broja telefona koji je naveden pri prijavi u Program. Otkaz kartice i deaktivacija računa vrijedi od trenutka zaprimanja obavijesti o otkazu.

7.3. Tokić račun vjernosti bit će deaktiviran na zahtjev društva Tokić u slučaju:

a. nedovršene registracije Tokić računa vjernosti u roku od 24 sata od trenutka kada je započeta registracija, tj. od dana slanja prve verifikacijske e-poruke, a nakon isteka navedenog roka

b. neaktivnosti, kada će Tokić deaktivirati račun vjernosti i Karticu onih Članova koji nisu koristili Tokić karticu 5 (pet) godina prije datuma provjere, odnosno kada Član nije prikupio nijedan Bod na Tokić računu vjernosti uz koji je povezana Kartica. Tokić će o Deaktivaciji Članu dostaviti pisanu obavijest 30 (trideset) dana prije datuma Deaktivacije

c. kršenja Općih uvjeta programa, po utvrđenom kršenju i uz pisanu obavijest Članu 30 (trideset) dana prije dana Deaktivacije:

I. Kartica se zloupotrebljava na bilo koji način (primjerice dijeljenje Kartice ili Kupona s neregistriranim ili nekvalificiranim osobama)

II. Korisnik svojim postupcima ili izjavama ugrožava rad Programa, legitimne interese ili prava ostalih Članova (npr. davanje nezakonitih, neistinitih ili klevetničkih komentara u odnosu na Program ili Izdavatelja)

III. Korisnik je uvršten na bilo koji popis sankcija Europske unije, UN-a, UK-a i/ili SAD-a

7.4. Nakon deaktivacije Član se ne može prijaviti u Aplikaciju i ne može skupljati Bodove i Kupone te nema pravo na korištenje nagrada, Kupona i pogodnosti programa.

7.5. U slučaju navedene deaktivacije na zahtjev Člana ili na zahtjev društva Tokić zbog neaktivnosti Član može zatražiti reaktivaciju Tokić računa vjernosti i Kartice, i to u roku od 30 (trideset) dana od dana deaktivacije. Nakon isteka tog razdoblja od 30 (trideset) dana reaktivacija više nije moguća.
Uspješnom reaktivacijom u skladu s prijašnjim člankom Član zadržava sve stečene Bodove i status te nastavlja koristiti Tokić račun vjernosti kao da deaktivacije nije ni bilo.

8. Shema prikupljanja i korištenja Tokić bodova vjernosti

8.1. Član – fizička odoba – svakom kupnjom prilikom koje se identificirao QR kodom iz Aplikacije ili fizičkom Karticom prikuplja Tokić bodove vjernosti, koji se mogu iskoristiti već prilikom sljedeće kupnje u Tokić poslovnicama.

8.2. Bodovi se dodjeljuju prilikom svake kupnje, i to za svakih potrošenih 50€ (376,725 HRK) dobivate 1 Tokić bodova vjernosti. Bodovi se dodjeljuju za svaku transakciju, proporcionalno navedenoj vrijednosti. Iznimka ovog pravila opisana u stavci 4 ovog poglavlja.

8.3. Prilikom korištenja bodova, isti se gledaju kao sredstvo plaćanja. Točnije, bodovima se umanjuje konačni iznos računa nakon obračuna PDV-a, na način da 1 bod predstavlja 1€, odnosno 7,53450 HRK popusta.

8.4. Za udio transakcije koji je plaćen korištenjem bodova kao stredstva plaćanja, ne dodijeljuju se Tokić bodovi vjernosti. Primjer – ukoliko za transakciju koja iznosi 100 € kupac iskoristi bodove u vrijednosti 20€, bodovi prikupljeni u ovoj transakciji će se obračunavati na iznos od 80€ (80% transakcije).

8.5. Član ima pravo odabrati račun koji će umanjiti korištenjem bodova. Pri korištenju bodova, može se iskoristit maksimalan broj prikupljenih bodova koji se mogu koristiti za predmetni račun.

8.6. Račun koji se umanjuje može se umanjiti na način da iznosi 0 € tj. HRK. Bodovi se ne mogu zamijeniti za gotovinu.

8.7. Ukoliko korisnik korištenjem bodova umanji račun na 0 € i ostane mu neiskorištenih bodova na raspolaganju, preostali bodovi prikupljeni na Tokić računu ostaje na raspolaganju za sljedeće kupnje.

8.8. Dvadesetog studenog (20.11.) svake kalendarske godine će se izbrisati bodovi kojima datum prikupljanja bude stariji od 2 godine, dok će korisnicima preostali bodovi ostati dostupni za korištenje.

 9. Korištenje pogodnosti iz Programa

9.1. Pogodnosti iz Programa Član može koristiti samo pri izvršavanju transakcija u svoje ime i za svoj račun. Pogodnosti Programa ne mogu biti korištene pri izvršavanju transakcija za račun poslovnih korisnika ili trećih osoba.

9.2. Zaposlenici koji rade na maloprodajnim mjestima Tokića, nakon što su očitali Tokić Karticu, pretpostavljaju da je osoba koja koristi Karticu njezin stvarni nositelj, pri čemu nisu obvezni provjeravati identitet osobe.

9.3. Na jedan proizvod može se primijeniti samo jedna Pogodnost Programa. Pogodnosti Programa ne mogu se kombinirati niti zbrajati te nisu prenosive.

9.4. Korištenje Pogodnosti Programa može biti podložno posebnim uvjetima (npr. određeni iznos kupnje u zadanoj transakciji, a opis pogodnosti ili Kupona sadržava točne uvjete). Primjeri takvih uvjeta su:

a. uvjet pogodnosti na razini košarice – npr. ako je zadan određeni iznos transakcije za korištenje Kupona ili popusta

b. uvjet pogodnosti na razini proizvoda – npr. ako je zadana vrsta ili količina proizvoda za korištenje Kupona ili popusta.

9.5. Ako istodobno postoje obje vrste ponuda, prednost korištenja ima uvjet pogodnosti na razini košarice.

9.6. Ako za isti proizvod ili uslugu postoji i statusna pogodnost i Kupon, prednost korištenja imat će pogodnost kojim kupac ostvaruje veću pogodnost.

9.7. Kompletne Pogodnosti iz Programa članovi u potpunosti ostvaruju u Tokić d.o.o. poslovnicama, tj. u poslovnicama u pravnom vlasništvu tvrtke Tokić d.o.o., te nisu dio franšifnog modela poslovanja. Članovi koji se identificiraju u Tokić poslovnicama koje su dio franšiznog modela poslovanja, ostvariti će dio Pogodnosti iz programa. U tim poslovnicama će se kupac moći identificirati i ostvariti popust na asortiman opisan u članku 3. stavka 2. ovih općih uvijeta.

10. Kuponi u Tokić kartica aplikaciji

10.1. Sredstvo korištenja nagrada ili pogodnosti dodijeljenih članu Programa su i Kuponi koji se Članovima dostavljaju/stavljaju na raspolaganje putem Tokić kartica aplikacije. Kuponi su označeni jedinstvenim identifikacijskim brojem i mogu se koristiti samo uz identifikaciju Karticom, skeniranjem jedinstvenog identifikacijskog broja Kupona (bar-koda) i QR koda u Aplikaciji.

10.2. Kuponi su aktivni odmah nakon izvršene distribucije Korisniku, izuzev Kupona s ograničenim vremenom trajanja (npr. happy hour). Ustupanje i prenošenje Kupona drugim osobama nije dopušteno.

10.3. Ovisno o tipu ponude moguće vrste Kupona su: Kuponi za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, Kuponi s ograničenim rokom trajanja ili Kuponi iskoristivi u određenom dijelu dana do određenog datuma, Kuponi iskoristivi na određenim Tokić maloprodajnim mjestima, uvjetni Kuponi (iskoristiv na temelju unaprijed definiranih uvjeta), partnerski Kuponi (iskoristivi za uslugu koja je dostupna kod Partnera Programa). Na svakom Kuponu detaljno su navedene specifičnosti pojedinog Kupona (trajanje, mogući broj korištenja, lokacije dostupnosti, uvjet i sl.).

11. Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

11.1. Izdavatelj obrađuje osobne podatke Članova u svrhe učlanjenja i ostvarivanja prava na popust i pogodnosti pri kupnju i prati podatke o korištenju kartice i ostvarenim popustima u svrhe poboljšanja i razvoja usluga i proizvoda. Obrada osobnih podataka u svrhe ostvarenja članstva i ostvarenja popusta nužna je, stoga povlačenjem suglasnosti za obradu podataka u ove svrhe prestaje članstvo u Programu. Izdavatelj obrađuje osobne podatke Članova i sukladno suglasnostima koje je Član odabrao na pristupnici.

11.2. S ciljem kreiranja Članovima relevantnih ponuda, posebno prilagođenih njihovim kupovnim navikama, Tokić će Članovima, koji su dali privolu za primanje personaliziranih marketinških poruka, putem kanala komunikacije koje su Korisnici odabrali, slati personalizirane informacije o ponudama, akcijama, Kuponima i izazovima koji u najvećoj mjeri odgovaraju interesima pojedinog Člana.
U ovom slučaju društvo Tokić, na temelju Članove privole, koristi podatke o Članovim kupovnim navikama, koji su dostupni na temelju Članovih dosadašnjih kupnji i korištenja Kartice, za kreiranje individualiziranih ponuda za Člana, koje su time za Člana relevantnije od ponuda koje su opće marketinške poruke.

11.3. Obrada osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga (primanje obavijesti o proizvodima i uslugama iz asortimana Izdavatelja, primanje prilagođenih poruka i posebnih ponuda i sl.) temelji se isključivo na suglasnosti Člana. Danu suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga Član može povući na način da u aplikaciji makne kvačicu za primanje personaliziranog marketinga ili slanjem maila na adresu elektroničke pošte: kartica@tokic.hr, pozivom na besplatni broj info telefona: 0800 5775, osobnim dolaskom u poslovnicu ili poštom na adresu Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete.

11.4. Nakon što Član povuče suglasnost, Tokić neće obrađivati njegove osobne podatke u svrhe marketinga, a povlačenje ove suglasnosti ne utječe na članstvo u Programu. Pri odjavljivanju putem elektroničke pošte ili putem telefona potrebno je odjavu poslati s e-mail adrese ili zvati s broja telefona koji je naveden pri prijavi u Program.

12. Primatelji osobnih podataka

12.1. Izdavatelj će osobne podatke Člana prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtijeva ovlaštenog javnog tijela. Po potrebi osobni podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

13. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

13.1. Izdavatelj će čuvati i obrađivati osobne podatke Članova za vrijeme trajanja članstva u Programu. Nakon prestanka članstva u Programu (ukidanjem Programa od strane Izdavatelja ili otkazom članstva od strane Člana) Izdavatelj više neće obrađivati osobne podatke Članova. Izdavatelj će čuvati i obrađivati osobne podatke Članova programa koji su na temelju posebne suglasnosti pristali da se njihovi osobni podatci obrađuju u svrhe direktnog marketinga i druge svrhe sukladno suglasnostima, do trenutka povlačenja suglasnosti.

14. Prava Člana u obradi osobnih podataka

14.1. Član ima sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:

 • pravo na pristup osobnim podatcima
 • ispravak osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka
 • ograničenje obrade osobnih podataka
 • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

14.2. Član je dužan obavijestiti Izdavatelja o svakoj promjeni osobnih podataka.

15. Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka

15.1. Zahtjeve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka Član može uputiti na adresu elektroničke pošte zastita_podataka@tokic.hr ili pozivom na besplatni broj info telefona 0800 5775. Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

16. Dostava Članu

16.1. Obavijesti poslane na zadnju adresu o kojoj je Član obavijestio Izdavatelja smatraju se valjano dostavljenima.

17. Izmjene Općih uvjeta poslovanja

17.1. O svakoj izmjeni Općih uvjeta Programa Izdavatelj će Članove obavijestiti putem internetske stranice www.tokic.hr/tokic-kartica-vjernosti/. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 7 dana od dana objave na navedenoj internetskoj stranici, a smatraju se prihvaćenima, ako Član u tom roku ne vrati karticu niti pisanim putem otkaže korištenje kartice.

18. Prekid

18.1. Tokić zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijeni ili u potpunosti ukine Program. Obavijestit će Članove o prekidu Programa putem mrežne stranice, u Tokić kartica aplikaciji putem push obavijesti i elektroničkim putem (e-poštom i/ili SMS-om) najmanje 90 (devedeset) dana prije prekida te će objaviti tu obavijest i na svojoj mrežnoj stranici. Nakon što nastupi prekid Tokić programa, Bodovi se više ne mogu prikupljati te se ne mogu koristiti nagrade i pogodnosti.