Pravilnik Facebook nagradnog natječaja „Tokić i KS Tools”

Članak 1.

Organizator

 

Nagradni natječaj raspisuje Tokić d.o.o. (OIB: 74867487620), ulica 144. brigade

Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete (dalje: Organizator)

 

Članak 2.

Trajanje, mjesto i svrha natječaja

 

Nagradni natječaj „Tokić i KS Tools” (u daljnjem tekstu Natječaj) provodi se u svrhu promocije KS Tools branda i Organizatora.

 

Nagradni Natječaj traje od 12.12.2023. do 19.12.2023. i provodi se na službenoj Facebook stranici organizatora: https://www.facebook.com/TokicAutodijelovi/

 

 

Članak 3.

Nagradni fond

 

Fond nagrada se sastoji od:

Tri adventska alata branda KS Tools.

Dobitnik u ovom nagradnom Natječaju nema pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja

 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje su građani Republike Hrvatske. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre, braća…).

 

Članak 5.

Način sudjelovanja i opis Natječaja

 

Da bi sudjelovala u natječaju, osoba mora:

u periodu od 12.12.2023. do 19.12.2023. u komentar na Facebook objavi, ispod slike, upisati svoj slogan za brend alata KS Tools

 

Svaki sudionik može u nagradnom Natječaju sudjelovati samo jednom. Neće biti priznati odgovori koji su kopija prijašnjih dobitnih odgovora, ili odgovori koji su kopija odgovora drugih sudionika u trenutnoj nagradnoj igri. Stavljanjem komentara na objavu sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila. Nagrađeni će biti sudionici, njih 3 s jednim KS Tools advetski kalendarom. Pobjednike odabire stručni žiri tvrtke Tokić sačinjen od 3 člana: Igor Trzun, Anamarija Mađer i Marko Tomac.

 

Članak 6.

Diskvalificiranje

 

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

• Sudionike koji prekrše ova pravila;

• Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;

• Sudionike koji se koriste lažnim Facebook profilima;

• Sudionike koji nemaju jasno ime i prezime postavljeno u Facebook profilu;

• Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja.

 

 

 

Članak 7.

Rezultati nagradnog Natječaja i preuzimanje nagrada

 

Imena dobitnika će biti objavljena 20.12.2023. u komentaru objave za koju su se sudionici natjecali na Facebooku (Tokić) nagradnog Natječaja te će isti biti obaviješteni odgovorom na dobitni komentar. Ukoliko se Dobitnik ne odazove na poziv Organizatora u komentaru dobitnog odgovora u roku od 5 dana, Organizator će još jednom obavijestiti Dobitnika preko direktne poruke (Facebook messenger), ako isto dopuštaju postavke privatnosti Dobitnika, ili ponovnim komentarom na dobitni odgovor. U slučaju nejavljanja Dobitnika u roku 2 danaod ponovne obavijesti o osvajanju nagrade (ukupno 7 dana od objave Dobitnika i prvog javljanja Dobitniku), smatra se da Dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati, koristiti u budućim nagradnim natječajima ili odabrati drugog dobitnika (po principu najkreativnijeg odgovora). Preuzimanje nagrade bit će organizirano u bilo kojoj poslovnici Tokić d.o.o.koju dobitnik nagrade odabere uz prethodnu najavu organizatoru. Rok za preuzimanje nagrade je dva tjedna od datuma javljanja Dobitniku da je nagrada spremna za preuzimanje. Ukoliko Dobitnik ne preuzme nagradu u propisanom roku, Organizator ima pravo nagradu zadržati, koristiti u budućim nagradnim natječajima iliodabrati drugog dobitnika (po principu najkreativnijeg odgovora). UkolikoDobitnik nije u mogućnosti preuzeti nagradu u jednoj od poslovnica Tokić d.o.o., Organizator zadržava pravo slanja nagrade putem pošte. U slučaju da je dobitnik maloljetna osoba, pri preuzimanju nagrade mora biti prisutarn roditelj ili staratelj. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

 

Članak 8.

Publicitet

 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom Natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u Natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, osobito u slučaju da postanu dobitnici jedne od nagrada, njihovo ime, adresa i slika također se mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima. Sva autorska prava na sadržaju Natječaja ima Organizator te je sudjelovanjem u Natječaju sudionik suglasan da se njegov doprinos Natječaju ne smatra autorskim djelom. Radi izbjegavanja svake sumnje, smatra se da Organizator ima isključivo pravo ostvarivati sva autorska prava u punom opsegu, bez vremenskog i prostornog ograničenja na cjelokupnom sadržaju Natječaja, uključujući i doprinos sudionika Natječaja. Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.

 

Članak 9.

Zaštita osobnih podataka

 

Prijavom na nagradni Natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator Facebook stranice u kojoj se provodi natječaj, rukovat će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podatakai zatražiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama.

 

Članak 10.

Opće odredbe

 

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom Natječaju. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. Organizator ne preuzima odgovornost i otklanja bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja, radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja te tijekom sudjelovanja u istom. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

 

U Zagrebu, 12.12.2023.

 

Tokić d.o.o.