U euro uz Etički kodeks

Nastavno na dvojno prikazivanje cijena u svim poslovnica koje je aktualno od kolovoza 2022. i u skladu s odlukom Vijeća Europske unije tvrtka Tokić je pristupila i Etičkom kodeksu.

Od samih početaka, svojim kupcima jamčimo kvalitetu proizvoda i usluge, a pri prelasku na euro nastavljamo se pridržavati tih vrijednosti! Pristupili smo Etičkom kodeksu te se cijene u našim prodavaonicama neće zaokruživati na štetu kupaca, već ćemo ih preračunavati isključivo po fiksnom tečaju konverzije. 

U skladu s Etičkim kodeksom, cijene ćemo do 31. prosinca 2023. prikazivati i u kunama i eurima, uz jasno naznačen fiksni tečaj konverzije bit će istaknut na računima, poslovnicama i web shopu. Naši prodajni savjetnici već se educiraju o postupku uvođenja eura, što, među ostalim, uključuje i jasno preračunavanje ostatka iznosa koji se mora vratiti potrošaču u eurima.

Svaki cent se broji, svaka kuna se računa.