Upravljanje servisom

upravljanje servisima

Za uspješno vođenje servisa nije dovoljno biti samo dobar majstor. Polaznici ovog seminara uče o vođenju evidencije, rasporedu rada i akviziciji novih stranaka koje servis nerijetko biraju po ljubaznosti djelatnika. Kvalitetno praćenje naučenog sistema rada rezultira optimizacijom poslovanja i većim brojem zadovoljnih stranaka servisa.

Cilj seminara:

 • Polaznik ima nova gledišta na optimizaciju poslovanja
 • Pravilno prepoznaje potrebe stranke i način vođenja komunikacije 
 • Zna optimizirati svakodnevne radne procese
 • Kvalitetno usmjerava poslovanje i povećava izglede za razvoj
 • Motivira djelatnike u smjeru davanja prijedloga i ideja za razvoj poslovanja

Sadržaj:

 • Profesionalan odnos sa strankama 
 • Zadovoljstvo stranke 
 • Pravilno planiranje i provođenje djelatnosti
 • Optimizacija poslovanja 
 • Optimizacija radnih procesa unutar radionice 
 • Planiranje i provođenje dugoročnih investicija
 • Planiranje razvoja poslovanja
Trajanje seminara: 1 dan Maksimimalan broj polaznika: 15 Dostupni termini: 11.10. Cijena: 800 kn + PDV = 1.000 kn / 106 € + PDV=132,65 € *Termini seminara podložni su promjenama u slučaju izvanrednih okolnosti. Sve prijavljene polaznike pravovremeno ćemo obavijestiti o eventualnim promjenama u rasporedu.