Aktivni sustavi sigurnosti ABS/ASR/ESP/SBC

sustavi sigurnosti

Za aktivne sustave sigurnosti iznimno je važno da su potpuno ispravni na vozilu koje sudjeluje u prometu. Kako za vozača tog vozila, tako i za ostale sudionike u prometu. Riječ je o sustavima koji, jednostavno rečeno, spašavaju živote u prometu. Polaznici uče princip rada ABS sustava i njihovih komponenata uz dijagnostiku sustava i detekciju kvarova.

Cilj seminara:

 • Polaznik dobiva jasnu sliku strukture kočionog sustava i zna ga stručno te pravilno održavati i popravljati 
 • U stanju je na sustavu ABS/ASR/ESP napraviti strukturiranu dijagnozu kvara te ga stručno i pravilno otkloniti
 • Upoznat je s principom rada SBC sustava i u stanju je pravilno ispitati njegove eventualne nedostatke

Sadržaj:

 • Načelo rada i struktura kočionog sustava 
 • Načelo rada i struktura ABS/ASR/ESP sustava 
 • Načelo rada i struktura SBC sustava 
 • Popravak i održavanje kočionog sustava 
 • Pravilna dijagnoza na ABS/ASR/ESP sustavu 
 • Dijagnoza posjednih komponenti ABS/ASR/ESP sustava 
 • Testovi aktuatora / dijagnostika hidrauličkog sustava 
 • Dijagnoza električnih i mehaničkih grešaka pomoću osciloskopa
Trajanje seminara: 2 dana (2 x 8 h) Maksimimalan broj polaznika: 25 Dostupni termini: Cijena: 1.200 kn + 300 kn (PDV) = 1.500 kn* *Termini seminara podložni su promjenama u slučaju izvanrednih okolnosti. Sve prijavljene polaznike pravovremeno ćemo obavijestiti o eventualnim promjenama u rasporedu.