Benzinski motori – Sustav ubrizgavanja: konvencionalno i direktno ubrizgavanje

benzinski motor

Benzinski motori još uvijek drže većinski udio na tržištu automobila, a pravilan pristup kvarovima na benzinskom motoru izuzetno je bitan za učinkovit popravak. Polaznike seminara podučavamo razumijevanju načela rada konvencionalnog i direktnog ubrizgavanja, kao i pravilnom ispitivanju i mjerenju komponenti te njihovoj pravilnoj interpretaciji.

Cilj seminara: 

 • Polaznik nakon odrađenog seminara ima širu sliku o složenosti sustava konvencionalnog ubrizgavanja te je upoznat sa sustavom direktnog ubrizgavanja
 • Lakše i brže dijagnosticira kvarove na vozilu i bez dvojbe donosi ispravne zaključke na osnovu izmjerenih parametara

Sadržaj:

 • Razvoj raznih sustava konvencionalnog ubrizgavanja 
 • Specifičnosti i problematika konvencionalnog sustava ubrizgavanja 
 • Razvoj sustava direktnog ubrizgavanja 
 • Specifičnosti i problematika sustava za direktno ubrizgavanje 
 • MPI načelo rada 
 • Razvoj sustava paljenja 
 • Dijagnoza sustava opskrbe gorivom 
 • Dijagnoza sustava konvencionalnog ubrizgavanja 
 • Dijagnoza sustava direktnog ubrizgavanja 
 • Dijagnoza sustava paljenja 
 • Ispitivanje mehaničkih komponenti 
 • Ispitivanje hidrauličnih komponenti 
 • Ispitivanje električnih komponenti 
 • Dijagnoza motora putem analize ispušnih plinova 
 • Obrada ispušnih plinova 
Trajanje seminara: 2 dana Maksimimalan broj polaznika: 15 Dostupni termini: 04.04. Cijena: 1.440 kn + PDV = 1.800 kn / 191,12 € + PDV=238,90 € *Termini seminara podložni su promjenama u slučaju izvanrednih okolnosti. Sve prijavljene polaznike pravovremeno ćemo obavijestiti o eventualnim promjenama u rasporedu.