CAN / LIN – bus komunikacija

Can bus

Moderno vozilo je postalo „pametno“ i ima mogućnost prilagoditi se situaciji brže, nego što vozač može donijeti procjenu i odluku. Danas su svi sustavi na vozilu umreženi i međusobno komuniciraju preko interne mreže. Polaznike učimo kvalitetnoj dijagnostici na CAN-bus mreži uz poznavanje principa rada CAN komunikacije.

Cilj seminara:

 • Polaznik je u stanju pravilno ispitati CAN / LIN – bus komunikacijsku mrežu
 • Brzo i efikasno dijagnosticirati kvar na mreži ili upravljačkoj jedinici
 • Izmjeriti komunikaciju i na osnovu mjernih rezultata donijeti pravilan zaključak o stanju komunikacije

Sadržaj:

 • Načelo rada komunikacijske mreže 
 • Identifikacija komponenti i upravljačkih jedinica na komunikacijskoj mreži 
 • Mjerenje komunikacije na mreži, fizičke veličine i njihova interpretacija
 • Načelo i rad prenošenja informacija 
 • CAN B (komfor) načelo rada mreže 
 • Dijagnostika CAN B mreže u kvaru 
 • CAN C (pogonski) načelo rada mreže 
 • Dijagnostika CAN C mreže u kvaru 
 • LIN Bus načelo rada 
 • Dijagnostika LIN Bus mreže u kvaru
Trajanje seminara: 2 dana Maksimimalan broj polaznika: 15 Dostupni termini: 29.08. Cijena: 1.440 kn + PDV = 1.800 kn/ 191,12 €+ PDV = 238,90 € *Termini seminara podložni su promjenama u slučaju izvanrednih okolnosti. Sve prijavljene polaznike pravovremeno ćemo obavijestiti o eventualnim promjenama u rasporedu.