Elektrika: Dijagnostika upravljačkih jedinica

Dijagnostika upravljačkih jedinica

U današnje vrijeme vidimo sve veći broj upravljačkih jedinica u modernim vozilima. Moderna vozila imaju od 20 do 50 upravljačkih jedinica, a trend i razvoj idu prema tome da će ih imati sve više. Polaznike zato učimo pravilnoj dijagnostici upravljačkih jedinica te razumijevanju njihova rada i donošenju zaključaka o tome što se na vozilu događa.

Cilj seminara:

 • Polaznik je u stanju maksimalno iskoristiti mogućnosti dijagnostičkog uređaja
 • Pravilno ispituje komponente upravljanja preko dijagnostičkog uređaja
 • Zna brzo i učinkovito suziti mogući kvar na vozilu samo na osnovi parametara

Sadržaj:

 • Uloga raznih upravljačkih uređaja u vozilu 
 • Pravilna dijagnoza upravljačkih uređaja 
 • EOBD II dijagnoza 
 • Pravilna primjena i mogućnosti raznih dijagnostičkih uređaja 
 • Tipovi i vrste kodova grešaka koje zapisuju kontrolne jedinice 
 • Standardno označavanje kodova grešaka
 • Razlike između grešaka po tipu, kodu i načinu zapisivanja 
 • Način prepoznavanja grešaka od strane kontrolnih jedinica 
 • Freeze frame 
 • Komunikacija dijagnostičkog uređaja s kontrolnim jedinicama na vozilu 
 • Korištenje podataka s dijagnostičkog uređaja u pravilnoj dijagnostici kvarova
 • Stvarne vrijednosti –  zadane vrijednosti 
 • Test aktuatora 
 • Pravilna interpretacija grafičkog prikaza 
 • Interpretacija parametara
Trajanje seminara: 1 dan Maksimimalan broj polaznika: 15 Dostupni termini: 15.06. Cijena: 880 kn + PDV = 1.100 kn/ 116,80 €+ PDV = 146,00 € *Termini seminara podložni su promjenama u slučaju izvanrednih okolnosti. Sve prijavljene polaznike pravovremeno ćemo obavijestiti o eventualnim promjenama u rasporedu.