Ljetne noćne more s klima uređajem

klima paljenje

Rijetki su vozači koji održavaju klima uređaj svog automobila. Dok sustav radi dobro, nitko ne posvećuje pažnju njegovim ključnim dijelovima. Ali kada biste znali koliko popravci mogu biti skupi, sigurno biste promijenili pristup.

Kvar kompresora klima uređaja

Kvar kompresora klima uređaja, zbog svoje cijene, zapravo je prava tragedija za kućni budžet. Klima uređaj u automobilu zatvoreni je sustav pod tlakom rashladnog sredstva, kao i naš kućni hladnjak ili ledenica. To znači da korištenjem ne ulazimo u taj hermetizirani sustav. Nema otvaranja sistema i on u takvim kontroliranim uvjetima savršeno radi.

Kompresor, kao ključni dio koji stlačuje plin u tekući oblik, što omogućava kasniju promjenu agregatnog stanja iz tekućeg u plinovito izazivanjem efekta hlađenja, radi dugo i pouzdano uz relativno skromne preduvjete. To su dovoljna količina plina, ulja u sustavu i sustav bez tragova vlage u sebi.

Kada je vrijeme za servis klima uređaja?

Svaki sustav je potrebno nakon 3 godine pregledati i pomoću posebnog uređaja servisirati u radionici. Takav će stroj izvući sav plin iz sustava, izvagati ga, pročistiti i dodati plina pri ponovnom punjenju točno onoliko koliko je propisano za pojedini sistem.

Uz to, izvući će dio ulja te ubaciti novu količinu svježeg. Nije to sve! Između pražnjenja i punjenja sistema, stroj će provesti vakuumiranje, koje isušuje sustav i time uklanja vlagu koja može oštetiti kompresor.

Kod nekih sistema postoji i odvojeno sušilo u obliku filtarskog elementa, koji se također tom prilikom mijenja. Na taj se način osigurava protočnost kondenzatora, koji je na prednjoj strani hladnjaka uz motor, te isparivača koji je u unutrašnjosti vozila.

Ventilator na hladnjaku, uz ispravan kondenzator i isparivač, također čuva kompresor. Tako smo sigurni da je protok plina i njegov prelazak iz plinovitog u tekuće stanje, kasnije i obratno, neometan što sprečava nepotrebno naprezanje i pregrijavanje kompresora.

Budući da u kompresoru, kao i u motoru, imamo mehaničke pokretne dijelove, trenje između pokretnih dijelova treba svesti na najmanju moguću mjeru. Čim dođe do povećanja trenja opterećenje se prenosi na ulje, a kompresor otežano radi. Ulje pritom lošije podmazuje, a smanjuje se i količina plina u sustavu.

U slučaju problema s protokom plina, naglo raste i tlak kojem je izložen cijeli sistem i to nepotrebno opterećuje sam kompresor. Sigurnosni elementi, poput regulatora tlaka, zaustavit će sustav, ali čemu čekati da do toga dođe? Zbog mnogih spojnih mjesta te djelomično i gumenih cjevovoda očekivano je da kroz pet godina dođe do malog gubitka plina i zato ga treba nadoknaditi pri radovima servisa klimatizacijskog uređaja. Time se uklanjaju gotovo sve opasnosti po kompresor.

Uključivanje kima uređaja

Kompresor je pogonjen remenicom preko motora, pa je važno da i taj pogon bude ispravan, dobro napet i da radi bez vibracija kako ne bi oštećivao remenicu kompresora. Osim toga stariji tipovi kompresora. koji se uključuju preko magnetne spojke i uvijek daju maksimalni tlak, trpe udar pri uključivanju pri visokim okretajima motora. Zato takve uređaje treba uključivati pri manjem broju okretaja motora, kako biste smanjili opterećenje.

Noviji kompresori uključuju se postepeno preko regulacijskog ventila i upravljačke jedinice, pa nisu toliko osjetljivi. Ta dva elementa, magnetna spojka i regulacijski ventil, mogu se zamijeniti kao posebni dijelovi tako da se u slučaju njihova kvara ne mijenja cijeli kompresor.

Opasno je ako je klima sustav otvaran

Mnogo veća opasnost prijeti kompresoru, ako je sistem već otvaran. Kao što je primjerice nakon sudara, limarskih radova ili demontaže pojedinih elemenata sistema. Tada sistem više nije hermetičan. Drugim riječima, nakon zamjene svih dijelova i uspostave hermetičnosti, vrlo je važno sustav dobro vakuumirati kako bi se uklonile sve nečistoće i vlaga.

klima

Prisutnost ova dva faktora, uzrokuje i oštećenje stijenki cilindara u kompresoru te drugih dijelova, uslijed čega dolazi do pojave metalnih strugotina u sistemu. Upravo ta sitna metalna piljevina predstavlja pravu abrazivnu pastu, koja brusi dijelove kompresora, zbog čega dolazi do pregrijavanja i oštećenja. Zato je pravovremena kontrola i servis sustava, što uključuje pravilan postupak pri otvaranju sustava i njegovom popravku, čuvaju kompresor i omogućuju nesmetan rad.

Kolika je važnost svega toga?

Dovoljno je reći da prosječan kompresor klima uređaja stoji od 3.500 do 5.000 kuna. Ništa manje nije niti na nekim modelima, koji nisu nužno skupi (Nissan Note), originalni kompresor može stajati i 19.000 kuna. Jednako je skup i zamjenski, koji stoji 12.000 kuna. Zato svakako pregledajte i servisirajte svoj klima uređaj na vrijeme!