Spremni za električne korake

elektricna hibridna vozila

Pored brojnih seminara na kojima educiramo polaznike o specijaliziranim temama kao što su DSG mjenjači, klimatizacijski sustavi, senzori i aktuatori, u TEC-u je ovoga puta održan seminar o električnim i hibridnim vozilima.

TEC seminari u korak s trendovima

Broj punionica za električna vozila u Hrvatskoj rapidno raste. Budi se svijest, a osjetno je veća i ponuda novih električnih i hibridnih vozila. Sve to vrlo jasno ukazuje na činjenicu da se serviseri moraju pripremiti za prihvat potpuno nove koncepcije pogona koja za sobom povlači i neke svoje specifičnosti i zakonitosti.

Upravo iz tog razloga početkom veljače u TEC-u je održan seminar Električna i hibridna vozila na kojem su polaznici iz prve ruke upoznali nove specijalne alate, sve karakteristike ovih vozila, a susreli su se i sa konkretnim električnim vozilom, koje ima visokonaponsku instalaciju. U ovom slučaju to je bio VW e-Golf.

TEC-elektricna-i-hibridna-vozila

Što su polaznici naučili o električnim i hibridnim vozilima?

Uz dijelove video-prezentacije naš tehnički trener Zlatan Damjanović za polaznike je pripremio i iscrpnu tehničku dokumentaciju, koja lako može poslužiti kao vodič u svijet servisiranja električnih i hibridnih vozila.

Polaznici su imali priliku upoznati se s glavnim karakteristikama i vrstama postojećih električnih i hibridnih pogona uz prikaz njihovog načina funkcioniranja i glavnih osobina.

Kroz seminar su obrađeni i sustavi potpore, klimatizacije i grijanja, koji su prilagođeni za rad s novim vrstama pogona. TEC je polaznicima otkrio i sve o karakteristikama visokonaponskih vodova, koje koriste električna i PHEV vozila. Pored toga, obrađeni su i primjeri sa shemama pogona električnih vozila i načinom funkcioniranja glavnih sklopovakontrolera, DC/AC pretvarača i punjača.

Veliku pozornost pridali smo i ključnom poglavlju o sigurnosti. Upravo ono čini najveću razliku u pristupu servisiranju klasičnog ICE-vozila i E-vozila. Polaznicima smo približili i specijalne alate za rad na električnim i hibridnim vozilima, kao i sigurnosne procedure koje se primjenjuju pri radu na takvim vozilma. Poseban naglasak stavili smo na sigurnosne metode isključivanja visokog napona. Pri tome smo ispričali nešto s trenutno važećim zakonskim odredbama vezanim za rukovanje s visokim naponom, koje su na snazi u Republici Hrvatskoj. Seminar je pokazao da bez pripreme i edukacije nije moguće zakoračiti u novu eru u kojoj ćemo popravljati i održavati električna te plug-in vozila.